Tijdens mijn wandelingen en fietstochtjes door de Jordaan in de afgelopen 2,5 jaar ontdekte ik dat 2013 een bijzonder jaar is voor de Jordaan.

In 1613 werd voor een groep mensen die lang buiten de stadswallen hadden gewoond een plek gereserveerd binnen de stad. In mei van dat jaar tekende het toenmalige stadsbestuur de papieren waarmee de kavels werden gereserveerd voor bebouwing in wat nu de Jordaan is. Een paar maanden later werd met de bouw begonnen.

Daarmee werd het allereerste begin gemaakt van wat nu, vier eeuwen later is uitgegroeid tot Amsterdams meest kleurrijke buurt.

Dat hier niet veel bekendheid aan is gegeven komt misschien omdat de naam Jordaan pas veel later in de stadsannalen opduikt.

Na 1613 duurde het nog zeker 100 jaar voordat het gebied officieel de naam Jordaan kreeg.

Over de oorsprong van de naam doen nogal wat verschillende verhalen de ronde. Jordaan kan afgeleid zijn van ‘Jardin’ (Frans voor tuin, zo genoemd door Franse Hugenoten), kan zijn genoemd naar het Franse riviertje de Jordaine, dat net zo onfris rook als de Prinsengracht in de eerste jaren na aanleg, maar kan ook een vernoeming zijn naar een ‘Jordaens’ of ‘Jordanengang’ destijds op de Lindengracht. Of het is een verbastering van het woord ‘jurisdictie’, omdat het gebied pas begin17e de eeuw onder de jurisdictie van Amsterdam ging vallen.

Ook een vernoeming naar de Bijbelse rivier de Jordaan door de grote doopsgezinde gemeente die rond 1650 het gebied bewoonde is een mogelijkheid.

De ware toedracht van de naam is in elk geval in de mist van de geschiedenis verdwenen, samen met het jaartal waarin de wijk voor het eerst Jordaan wordt genoemd, ergens tussen 1716 en 1733.

Het blijkt dus vrijwel onmogelijk een verjaardag te vieren op basis van de naam Jordaan. Maar wat wel vaststaat is dat de eerste huizen van wat nu de Jordaan is in 1613 zijn  gebouwd.

Daarom vierden in 2013 niet alleen de Amsterdamse grachten hun 400-jarig bestaan, ook de Jordaan was jarig in dat jaar!

Wilt u meer weten over de Jordaan?

kijk op de volgende websites:

www.jordaaninfo.nl

www.jordaanweb.nl

www.theobakker.net

 

www.jordaanmuseum.nl

 

www.jordaangoudenreael.nl

Bestel boek